Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Fredrik Sandström

Fredrik Sandström – Utbildningsledare för Automations- och robotingenjör

 

Fredrik Sandström arbetar som utbildningsledare på Hermods Yrkeshögskola i Göteborg. Han trivs med att vara ”spindeln i nätet” där han har kontakt med både studerande, företag och föreläsare på utbildningen. 

Våra teknikutbildningar fyller ett behov på arbetsmarknaden.

 
Fredrik började arbeta som utbildningsledare på Hermods 2016 för utbildningarna Automations- och robotingenjör och dåvarande utbildningen Underhållstekniker. Det är en stor efterfrågan på arbetskraft inom båda branscherna förklarar Fredrik.

- Ser vi på exempelvis den svenska automationsbranschen så utgör den hela tio procent av världsmarknaden och är därmed en av Sveriges viktigaste näringar.

Vad innebär din roll som utbildningsledare? 
- Jag ser till att utbildningarna följer utbildningsplanen och att de håller rätt kvalité. Jag har även kontakt med föreläsare och företag samt ser till att de studerande får rätt stöd i sina studier. Det blir också en del administration som exempelvis rapportering av betyg.

Vad är roligast med din roll?
- Det roligaste med min roll är att koppla samman de studerande med företag. Jag gillar att inspirera på exempelvis nätverksträffar och jag vill att våra studerande ska känna företagsengagemanget kring utbildningarna.  

Fredrik berättar att ytterligare fördelar med Yrkeshögskola är det effektiva upplägget och kontakten mellan utbildningsledare och de studerande.  

- Jag har mycket kontakt med de studerande så det gäller att jag är tillgänglig och finns där som en trygg punkt för dem. 

När känner du dig stolt i ditt arbete?
- Jag blir stolt när jag är på LIA-besök och tänker att de är från Hermods och att de är på god väg ut i arbetslivet.

Vad är det bästa med att arbeta på Hermods?
- Vi är en stor organisation som har starka värderingar. Vi arbetar med att utveckla individer och grupper vilket är inspirerande att göra. Nästan alla våra studerande får jobb vilket också är tillfredställande. Jag gillar min roll eftersom den är så fri och att jag har varierande arbetsuppgifter.