Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Fredrik Sandström

Fredrik Sandström – Utbildningsledare för Automations- och robotingenjör

 

Fredrik Sandström arbetar som utbildningsledare på Hermods Yrkeshögskola i Göteborg. Han trivs med att vara ”spindeln i nätet” där han har kontakt med både studerande, företag och föreläsare på utbildningen. 

Våra teknikutbildningar fyller ett behov på arbetsmarknaden.

 

Hej, Fredrik Sandström heter jag och arbetar som utbildningsledare för vår Automations- och robotingenjörsutbildning i Göteborg. Jag har en bakgrund inom beteendevetenskap och idrottspsykologi och bor i Torslanda utanför Göteborg. Innan jag började min roll som utbildningsledare på Hermods, arbetade jag som personlig tränare och med arbetsmarknadsutbildning. 

Jag ansvarar för vår utbildning Automations- och robotingenjör vilket jag har gjort sedan 2016 när jag började på Hermods. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft inom branschen för automatiserade processer och robotik. Den svenska automationsbranschen utgör till exempel hela tio procent av världsmarknaden och är därmed en av Sveriges viktigaste näringar. 

Som utbildningsledare ser jag till att utbildningen följer utbildningsplanen och att den håller hög kvalité. Jag har även kontakt med föreläsare och företag och ser till så att alla våra studerande får det stöd de behöver för att klara utbildningen.

Det roligaste med mitt jobb är att koppla ihop de studerande med företagen. Jag gillar att inspirera på exempelvis nätverksträffar och jag vill att våra studerande ska känna företagsengagemanget kring utbildningen. Denna utbildning finns till för att det finns ett konkret behov på arbetsmarknaden.

Fördelarna med att läsa en yh-utbildning är det effektiva upplägget och kontakten mellan oss utbildningsledare och de studerande. Vi försöker att alltid vara tillgängliga och finns som en trygg punkt för de studerande och i deras utbildning.

Jag blir extra stolt när jag är på LIA-besök och träffar mina studerande som är på LIA (Lärande i arbete). Det är extra tydligt då att de är på god väg ut i arbetslivet.

Hermods är en stor organisation med starka värderingar. Vi arbetar med att utveckla individer vilket är inspirerande. Nästan alla våra studerande från utbildningen Automations- och robotingenjör går ut i jobb efter examen vilket är ett bevis på att det vi gör fungerar.

Läs mer om utbildningen Automations- och robotingenjör här.