Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hampus Lostin

LIA är nyckeln till framgången med en YH-utbildning

Hampus Lostin arbetar på Hermods Yrkeshögskola

 

Inom Göteborg kommer behovet vara väldigt högt kommande år på grund av stadens satsning på Västlänken och utveckling av staden.

 

Mitt namn är Hampus Lostin och jag har arbetat på Hermods Yrkeshögskola sedan augusti 2017. Jag är ansvarig utbildningsledare för utbildningarna Anläggningsingenjör – Infrastruktur och Byggnadsingenjör – Produktion i Göteborg.

Vad är din relation till de studerande?

Jag skulle vilja påstå att jag har två olika roller. Då Anläggningsingenjörerna läser på distans och Byggnadsingenjörerna är på plats i skolan så har jag  en ”distansrelation” och en ”på-plats-relation”. Oavsett vilken roll jag besitter så anser jag att det är oerhört viktigt att bygga en professionell och samtidigt nära relation till samtliga studerande. Jag vill att de ska veta att jag finns tillgänglig och framför allt att de känner sig trygga i den kontakten.

Praktisk fakta om utbildningarna

Anläggningsingenjör – Infrastruktur är en 2-årig utbildning (400 yhp) med studietakten 100%. De studerande har en dag ”skolförlagd” tid i veckan, vilket innebär ett livesänt webbinarie. Utöver den tiden så är det egen studietid som den studerande själv förvaltar. Under varje termin så har vi även 1-2 närvaroträffar. Närvaroträffarna kan exempelvis vara studiebesök eller utbildningsmoment som kräver närvaro.

Byggnadsingenjör – Produktion är också en 2-årig utbildning (400 yhp) med studietakten 100%. Byggnadsingenjörerna läser 2-3 dagar i veckan skolförlagd tid. Då är det undervisning i våra utbildningslokaler. Övrig tid är precis som för anläggningsingenjörerna, egen studietid som de själva förvaltar.

Båda utbildningarna har Lärande i arbete (LIA) i 26 veckor uppdelat på två olika perioder, vilka ligger under termin 2 och termin 4. LIA är, enligt min mening, det bästa med en yrkeshögskoleutbildning då de studerande erbjuds möjligheten att komma ut och applicera sina teoretiska kunskaper i det praktiska arbetslivet. Man kan säga att LIA är nyckeln till framgången med yrkeshögskoleutbildning.

Vilka söker sig till de här utbildningarna?

En väldigt blandad målgrupp söker till båda utbildningarna. Allt från den erfarne byggaren, målaren, betongaren, maskinföraren med flera, till de som aldrig varit i kontakt med branschen tidigare utan som läst Bygg och anläggning 1 och 2 alternativt genomfört vår preparandutbildning. Bygg och anläggning har en historia av att vara mansdominerat, men succesivt ökar andelen kvinnor i branschen. Ökningen återspeglas även i de senaste årens ansökningar som bestått av en mer heterogen grupp.

Exempel på olika yrkesroller som man kan få efter utbildningarna?

Exempel på yrkesroller efter Anläggningsingenjör – Infrastruktur är arbetsledare, anläggningsplanerare, arbetschef eller kvalitetssamordnare. Exempel på yrkesroller efter Byggnadsingenjör – Produktion är arbetsledare, platschef, byggledare, arbetsmiljösamordnare, projektledare eller konsult.

Hur ser behovet ut i branschen?

Enligt våra samarbetsföretag inom bygg så ser behovet fortfarande ut att vara stort. Inom bygg har vi den senaste tiden kanske sett en justering där ROT-jobben ökar och nyproduktion av bostadsrätter inte ökar i samma utsträckning som tidigare. Gentemot bostadsrätterna så har arbeten med produktion av hyresrätter och äganderätter ännu sett stabil ut.

Senast jag träffade våra samarbetsföretag inom anläggning så betonades att behovet ännu är stort. Anläggningen är ju inte lika knutna till hur byggsektorn förändras gällande produktion då det även innefattar väg- och spårarbete med mera.

Inom Göteborg kommer behovet vara väldigt högt kommande år på grund av stadens satsning på Västlänken och utveckling av staden.

Vem passar att söka de här utbildningarna? 

Utbildningen passar personer som vill arbeta med arbetsledning inom en otroligt rolig och utmanande bransch. Det kan handla om att man vill ta ett utvecklingssteg inom branschen eller att man vill byta bransch. Oavsett är anställningsgraden efter utbildning i den nationella nivån, det vill säga 9 av 10 till jobb.