Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Rebecca Wallentin

YH är den perfekta utbildningsformen

Rebecca Wallentin
Ålder: 29 år
Utbildningsledare Anläggningsingenjör - Infrastruktur Stockholm och Örebro

Rebecca Wallentin arbetar som utbildningsledare på Hermods yrkeshögskola i Solna där hon ansvarar för utbildningen Anläggningsingenjör – infrastruktur.

 

Rebecca Wallentin arbetar som utbildningsledare på Hermods yrkeshögskola9 av 10 får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning och den innehåller en bra blandningen av teori och praktiskt lärande.

 

 


Rebecca är 29 år och är uppväxt i Halmstad. Hon har själv studerat både pedagogik, ledarskap samt vid socionomprogrammet och har arbetat på Hermods yrkeshögskola i Solna sedan 2018. På fritiden ägnar hon mycket tid åt att se på sitt favoritlag Arsenal i fotboll samt att spela golf. 
 
Berätta vad fördelarna med att studera på en Yrkeshögskola?
- Jag skulle säga att det är en bra mix av teori och LIA (praktiskt lärande). Majoriteten av de som studerar hos oss får jobb på sina LIA platser. Fördelen gentemot högskola är att du som studerande under studietiden får omsätta sin teoretiska kunskap i praktiken, något som ger nyttiga färdigheter och kompetenser redan under studietiden och det är även något som vi vet att arbetslivet uppskattar, säger Rebecca Wallentin.  
 
Kan du berätta om din roll som utbildningsledare? 
- Vi utbildningsledare är lite som spindeln i nätet. Det kan vara allt från att boka bra föreläsare, ha hand om studerandeärenden och se till att kursplanen följs. Det är också mitt ansvar att bedriva ett ledningsgruppsarbete för utbildningen där representanter från branschen är med och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa att utbildningen leder till den kompetens som arbetslivet efterfrågar.
 
Vad är det roligaste med ditt arbete?
- Jag tycker om att arbeta på Hermods eftersom man har stora möjligheter att utveckla verksamheten. Sedan jobbar jag i en bred roll och med en utbildning som jag tycker är väldigt intressant. Jag gillar också att ha kontakt med de studerande och se deras utveckling. 
 
Du ansvarar för Anläggningsingenjör - infrastrukturutbildningen i Stockholm och Örebro, kan du berätta mer om den?
- Denna utbildning bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, diskussioner, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via Hermods lärplattform eller via onlinemöten. Som anläggningsingenjör kan du arbeta med att planera och driva framtida bostads- och infrastruktursatsningar. Det här yrket passar dig som vill kombinera teknik, problemlösning och projektledning.

 

Vil du veta mer om utbildningen Anläggningsingenjör - infrastruktur kan du läsa mer här