Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Validera dig till en examen

Med YH flex kan du tillgodoräkna dig delar av utbildningen som du redan har kunskaper inom.

YH flex

Har du flera års yrkeserfarenhet men saknar en examen? Då är YH flex alternativet för dig! YH flex är en kortare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen. Genom YH flex kan du tillgodoräkna dig delar av utbildningen som du redan besitter kunskaper inom och endast läsa enstaka kurser för att därmed erhålla en yrkeshögskoleexamen. 

Vilka förkunskaper krävs?

För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för vald utbildning. I ansökan uppger du tidigare erfarenheter och kunskaper genom arbetsintyg och betyg för att vi ska kunna göra en bedömning av vilka kunskaper du saknar. 

Ladda ner kartläggningsblankett för YH flex.

Hur fungerar valideringen?

Uppfyller du alla behörighetskraven för utbildningen och blir antagen, påbörjas en validering av din tidigare erfarenhet. Valideringen görs tillsammans med näringslivet i form av företagsrepresentanter som sitter med i utbildningens ledningsgrupp. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att att erhålla en examen. Om du blir antagen får du en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna. 

 

Hitta kurser och utbildningar

Saknas din ort?

Söker efter kurser i