Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sanering

Ämne: Förberedande och orienterande
Skola: Hermods
Nivå: Gymnasial nivå
Studiestart: Information om när du kan starta utbildningen fås via Arbetsförmedlingen.
Studieform: Klassrum. I klassrum med lärarledd undervisning. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagd utbildning på ett företag.
Studietakt: Heltid, Halvtid.
Studietid Dagtid.

Dagens serviceyrken ställer höga krav. Hermods arbetsmarknadsutbildning inom Sanering förbereder dig och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden!

  • Efter utbildningen
    +
  • Förkunskaper och behörighet
    +
  • Innehåll och upplägg
    -

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på Hermods. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.