Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Validering bygg och anläggning

Ämne: Bygg och måleri
Skola: Hermods
Namnbeskrivning: Detta är en arbetsmarknadsutbildning.
Studiestart: Välj ort för att se studiestart
Studieform: Klassrum
Studietakt: Heltid
Studietid Dagtid

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom bygg och anläggning? Då har du möjligheten att få en validering för din kompetens inom bygg och anläggning. Med detta menas att dina kunskaper synliggörs, att vi bedömer dem, samt dokumenterar kunskaperna i ett valideringsintyg. Bedömer vi att du behöver komplettera med någon form av utbildning för att kunna skaffa dig ett yrkesbevis beskriver vi detta i ett kompletteringsutlåtande. Vad är validering? Validering kan enklast förklaras som en värdering av kunskaper och kompetenser som en person fått genom studier och arbetsliv. En validering innebär att personens kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms noga för studier eller arbete. Valideringen kan sedan användas för att anpassa en utbildning, förkorta den eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Det är ett effektivt sätt att få din kompetens och kunskap inom bygg och anläggning formellt godkänd på den svenska arbetsmarknaden.

  • Efter utbildningen
    +
  • Förkunskaper och behörighet
    +
  • Innehåll och upplägg
    -

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på Hermods. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.