Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Barn- och ungdomssjukvård

Välj ort för ansökningsinformation

Kursen Barn- och ungdomssjukvård är utmärkt att läsa för dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete, såväl inom hälso- och sjukvården som inom funktionsnedsättningsområden. Under kursen erbjuds du möjlighet att få kunskaper om barn och ungdomars utveckling och de behov som är kopplade till området. Kursen skall också utveckla förståelse av empatins betydelse och vikten av samarbeten mellan barn och ungdomar samt närstående och vårdpersonal i omvårdnadsarbete.

  • Efter utbildningen
    +
  • Förkunskaper och behörighet
    +
  • Innehåll och upplägg
    -

Välj ort för ansökningsinformation

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på Hermods. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.