Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobbtorg Yrke

Stockholm

Denna yrkesinriktade utbildning på max 16 veckor, består av kurser och apl (arbetsplatsförlagt lärande) inom ett yrkesspecifikt område.

  • Efter utbildningen
    +
  • Förkunskaper och behörighet
    +
  • Innehåll och upplägg
    -