Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Jobbtorg Yrke

Stockholm

Denna yrkesinriktade utbildning på max 16 veckor, består av kurser och APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom ett yrkesspecifikt område.

  • Efter utbildningen
    +
  • Förkunskaper och behörighet
    +
  • Innehåll och upplägg
    -