Vård och omsorg

Vård och omsorg

Har du och ditt företag behov av utbildad personal? Har du medarbetare med gedigen kunskap och arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen? Med Hermods valideringskoncept kan dina medarbetare validera sina kunskaper och bli utbildad och behörig. Vårt koncept innebär att dina medarbetare kan kombinera sina studier med sitt arbete. Inom vård och omsorg erbjuder vi vidareutbildning till undersköterska samt vårdbiträde med inriktning mot äldreomsorgen samt funktionsnedsättning (LSS).

Vi erbjuder följande utbildningar inom vård och omsorg:

 • Undersköterska äldreomsorg 1450 poäng (färdigutbildad på 6 månader)
 • Undersköterska funktionsnedsättning 1800 poäng (färdigutbildad på 7 månader)
 • Vårdbiträde 800 poäng (färdigutbildad på 4 månader)

Hermods företagsutbildningar erbjuder behöriga lärare som sätter betyg. Betyg ges ut efter avslutad utbildning. Deltagarens arbetsgivaren intygar tidigare praktisk erfarenhet. 

Undersköterska

Undersköterska äldreomsorg

I utbildningen Undersköterska inriktning äldreomsorg valideras deltagarens kunskaper om äldre utifrån en helhetssyn. Efter utbildningen blir deltagaren behörig undersköterska.
 
Hermods valideringskoncept till undersköterska innebär att det är möjligt för enskilda eller grupper att utbilda sig. Deltagaren deltar i webbinarier och utför uppgifter däremellan via vår utbildningsplattform, Novo. Studierna är flexibla och deltagaren kan själv välja när och var han eller hon vill studera. Tillgång till Novo har deltagaren dygnet runt. Uppgifterna som ska göras under utbildningen utförs med fördel på arbetsplatsen. 
 
I utbildningen ingår:
 • 5 webbinarier med uppgifter däremellan
 • 2 examinationstillfällen
 • 1 grupptenta
 • 1 enskild tenta

Undersköterska funktionsedsättning (LSS)

Mer information kommer inom kort.

Vårdbiträde 

Utbildningen till Vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg. Utbildningen leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.
 
Utbildningen bedrivs på distans för enskilda eller i grupp med hjälp av webbinarier. Det är upp till deltagaren var och när hon eller han vill studera, i hemmet eller på arbetsplatsen, dagtid eller kvällstid. Studierna sker via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan på så sätt själv bestämma när studierna ska göras. Utbildningen genomförs med hjälp av webbinarier samt uppgifter som deltagaren med fördel kan utföra på sin arbetsplats. 
 
I utbildningen ingår
 • 3 webbinarier med uppgifter däremellan
 • 2 tillfällen med examinationer
 • 1 grupptenta
 • 1 enskild tenta