Vård och omsorg

Vård och omsorg

Har du och ditt företag behov av utbildad personal? Har du medarbetare med gedigen kunskap och arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen? Med Hermods valideringskoncept kan dina medarbetare validera sina kunskaper och bli utbildad och behörig. 

Vårt koncept innebär att dina medarbetare kan kombinera sina studier med sitt arbete. Inom vård och omsorg erbjuder vi vidareutbildning till undersköterska samt vårdbiträde med inriktning mot äldreomsorgen eller funktionsnedsättning (LSS). För de medarbetare som behöver utveckla sina dokumentationskunskaper så erbjuder vi även en kortare dokumentationskurs.

Vi erbjuder följande utbildningar inom vård och omsorg:

 • Undersköterska äldreomsorg 1450 poäng (färdigutbildad på ca 6 månader)
 • Undersköterska funktionsnedsättning 1850 poäng (färdigutbildad på ca 7 månader)
 • Vårdbiträde 800 poäng (färdigutbildad på ca 4 månader)
 • Dokumentationskurs 12-15 poäng (6-8 timmars effektiv studietid)

Hermods företagsutbildningar erbjuder behöriga lärare som sätter betyg. Betyg ges ut efter avslutad utbildning, för dokumentationskursen ges intyg ut. Deltagarens arbetsgivare intygar tidigare praktisk erfarenhet. 

Undersköterska

Hermods valideringskoncept till undersköterska innebär att det är möjligt för enskilda eller grupper att utbilda sig. Deltagaren deltar i webbinarier och utför uppgifter däremellan via vår utbildningsplattform, Novo. Studierna är flexibla och deltagaren kan själv välja när och var han eller hon vill studera. Tillgång till Novo har deltagaren dygnet runt. Uppgifterna som ska göras under utbildningen utförs med fördel på arbetsplatsen. 

Undersköterska äldreomsorg

I utbildningen Undersköterska inriktning äldreomsorg valideras deltagarens kunskaper om äldre utifrån en helhetssyn. Efter utbildningen blir deltagaren behörig undersköterska.
 
I utbildningen ingår:
 • 5 webbinarier med uppgifter däremellan
 • 2 examinationstillfällen
 • 1 grupptenta
 • 1 enskild tenta

Undersköterska funktionsnedsättning (LSS)

Utbildningen Undersköterska inriktning funktionsnedsättning får deltagaren validera sina kunskaper inom området. Deltagaren går bl. a. igenom etiska begrepp, vård och omsorg, arbetsmiljö, hjälpmedel, social- och specialpedagogiska arbetssätt och lagar som är kopplade till vård och omsorg. När deltagaren slutfört utbildningen är han eller hon behörig under sköterska.
 
I utbildningen ingår:
 • 6 webbinarier med uppgifter däremellan
 • 2 muntliga examinationer, i grupp och enskilt
 • 1 enskild muntlig examination i kursen Psykologi 1

Vårdbiträde 

Utbildningen till vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.
 
Utbildningen bedrivs på distans för enskilda eller i grupp med hjälp av webbinarier. Det är upp till deltagaren var och när hon eller han vill studera, i hemmet eller på arbetsplatsen, dagtid eller kvällstid. Studierna sker via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan på så sätt själv bestämma när studierna ska göras. Utbildningen genomförs med hjälp av webbinarier samt uppgifter som deltagaren med fördel kan utföra på sin arbetsplats. 
 
I utbildningen ingår:
 • 3 webbinarier med uppgifter däremellan
 • 2 tillfällen med examinationer
 • 1 grupptenta
 • 1 enskild tenta

Dokumentationskurs

Har dina anställda ett behov av att utveckla sina kunskaper om de lagar och
regler som styr den dagliga dokumentationen? Ge dem möjligheten att praktiskt
träna och utveckla sin förmåga i sin dokumentation.

Kursen erbjuder deltagaren en större trygghet och säkerhet när det gäller dokumentation
både gällande språkbruk, vad som ska dokumenteras samt vilka styrdokument som styr
dessa processer. Kursupplägget blandar rena faktakunskaper kopplade till lagar och styrdokument med fallstudier.

Utbildningen består av:
 • 1 lärarlett webbinarium
 • 1 inlämningsuppgift
 • Självrättande uppgifter