Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


143 kr

Exkl. moms 134 kr

Arc-en-ciel 7 - Elevlicens - Digitalt - Franska för åk 6-9

Arc-en-ciel 7 innehåller bl.a. en unik uttalsmetod, många bild- och ljudövningar och en fördjupning i enkla romaner som väcker läslust.
Det här digitala elevpaketet innehåller samma komponenter som Arc-en-ciel 7 – Elevpaket fast i heldigital form.

Arc-en-ciel 7 – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. 

Arc-en-ciel 7 är avsedd för nybörjare eller för dem som mjukstartade i årskurs 6. 

LGR 11 

Serien Arc-en-ciel följer den nya läroplanen Lgr 11, bl.a. genom att ta upp vardagliga situationer och sociala relationer i olika sammanhang, genom att dialoger och händelser äger rum i vitt skilda sammanhang och genom att eleven systematiskt får skriva ”olika slags texter”. Läromedlets texter skiftar mellan dialoger, faktarutor, reportage, ordspråk och artiklar. Kapitelmålen är tydliga. 

Lärobok i digital form

Boken i digital form kan användas både på dator och iPad. Nio kapiteltexter med mycket dialoger varvas med två extensiva reportagetexter och ett utdrag ur en lättlästa romanen Je te sauverai !. I varje kapitel finns korta realiatexter på svenska. 

Som namnet antyder har varje kapitel en färg (t.ex. bleu), som i sin tur är kopplad till en stavelse (t.ex. eu) och ett uttal, vilka övas särskilt. Det färgglada och rikt illustrerade avsnittet À savoir samlar kapitlets viktigaste fraser, tematiska ordlistor och grammatik.
Den spännande Voyage organisé-övningen går ut på att varje elev stegvis berättar om en resa. De fyra färdigheterna tränas i övningar som testats av flera elevgrupper. 

ÖVNINGSHÄFTE

Övningshäfte är en övningsdel med kapitlets centrala delar. Här finns också utförligare grammatik med extraövningar som vässar elevernas kompetens.
Eleven använder tangentbordet för att lösa uppgifterna och lösningen sparas. Facit nås enkelt genom att klicka på uppgiftssiffran. 

Mer om det digitala

  • boken i digital form med uppläsning och textföljning
  • interaktiva övningar av grammatik, ordförråd, hörförståelse och uttal
  • inspelningar gjorda av professionella skådespelare
  • Digitalt Övningshäfte
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon 

I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum). 

Arc-en-ciel 7 finns även som digitalt klasspaket.

Fakta

  • ISBN: 9789144106786
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Studentlitteratur AB