Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Blueprint B Version 2.0 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Blueprint B Version 2.0 Onlinebok
Blueprint B Version 2.0 är ett kursläromedel för Engelska 6 på gymnasiet, avsett för elever som går på de högskoleförberedande programmen. Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge dig nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva – ett högaktuellt ämne i dagens samhälle.
Blueprint tänjer på gränserna.
Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera dig i engelskundervisningen. Du får gång på gång testa dina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dig såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till din vardag och utgör också en stor del i Blueprint.
Blueprint ger dig frihet
Lärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Du får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får dig att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Du som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustad med Blueprint 5 och 6 i bagaget.
Vad är en Onlinebok?