Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Blueprint Vocational Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Blueprint Vocational Onlinebok
Elever på yrkesprogrammen får sin egen Blueprint. Äntligen!
Blueprint Vocational vänder sig till eleverna på de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Blivande professionella yrkesarbetare har nu en egen Blueprint, anpassad efter dem och det nya centrala innehållet för GY 2011. Jobb och egen försörjning lockar många av yrkesstuderande. Oavsett om du får arbete i Sverige eller utomlands behöver du en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs ett tydligt läromedel.
Blueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY 2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter. Du tränar din muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver reflektion och diskussion, ofta kopplade till dina egna erfarenheter.
At Work
Kopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får du i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får du läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.
Blue Pages
Blue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får du hjälp att utveckla din skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.
Vad är en Onlinebok?