Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


201 kr

Exkl. moms 190 kr

Der Sprung 4 uppl 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Der Sprung! 4
Der Sprung är ett läromedel i tyska för år 9 på högstadiet. Texterna i studiesatsens sista bok blir nu något fler och lite längre, men fortfarande blandas dialoger, sånger, dikter och berättande texter av vitt skilda slag. Texterna behandlar många olika ämnen och företeelser i de tysktalande länderna. Liksom tidigare ligger tyngdpunkten på att utöka ord- och frasförråd samt att förbättra
den kommunikativa förmågan.
Vad är en Onlinebok?