Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Företagsekonomi 1 och 2. Här finns bland annat en omfattande lärarhandledning, filmer och fördjupningstexter.

Fem snabba om läromedlet
1. Filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer.
2. Reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl.
3. Självrättande övningar och quiz där eleven får direkt feedback.
4. Uppgifter där eleven får öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering.
5. Aktuella och inspirerande exempel på företag och entreprenörer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
I Digilär Företagsekonomi får eleven följa utvecklingsfaserna för en rad olika företag. I de många arbetsuppgifterna arbetar ni med företagsnära ämnen, bland annat affärsplaner, budgetering och bokslut. Matematik för ekonomer, företagens roll i samhället och att arbeta i projekt är några ämnen som lyfts fram. Det finns flera instruktionsfilmer och i texterna ges konkreta exempel på de mer avancerade momenten inom ekonomi.