Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Fysik för gymnasiet

Digilär Fysik för gymnasiet är ett nytt läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen för Fysik 1. Under läsåret 2020 kompletterar vi med Fysik 2.

Fem snabba om läromedlet
1. Filmer och simuleringar som illustrerar fysiken.
2. Många spännande laborationer.
3. Elevnära språk och exempel.
4. Uppgifter med lösningsförslag.
5. Quiz och självrättande övningar för att befästa kunskap.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Fysik för gymnasiet är ett nytt läromedel som visar att fysik är fantastiskt och spännande. Vardagsfysik såväl som partikelfysik fascinerar och väcker frågor och ett riktat språk hjälper till att förmedla budskapet. Quiz och självrättande övningar tillsammans med färdiga ordlistor stöttar eleven i förståelsen av nya begrepp.