Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Digilär Geografi för årskurs 4-6
102 kr

Exkl. moms 97 kr

Digilär Geografi för årskurs 4-6

Digilär Geografi för mellanstadiet är ett omfattande och varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för geografi för årskurs 4–6, enligt Lgr11. Här hittar du intresseväckande texter, spännande bildberättelser, självrättande övningar och en fyllig lärarhandledning.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Geografi är baserat på den populära PULS-serien från Natur & Kultur. Läromedlet är indelat i tre delar, en för varje årskurs. Var och en behandlar läroplanens centrala innehåll med en viss innehållsmässig och förmågemässig progression. De tre olika delarna utgår från olika teman: Geografi åk 4 utgår från Sverige, åk 5 ur Norden och åk 6 Europa, i sin behandling av naturtyper och människans användning av naturens resurser. Alla tre har hållbar utveckling i fokus, liksom kartkunskap, klimat och förändringar i jordytan.

Fakta

  • ISBN: 9789198315578
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Digilär
  • Nivå: Grundskola
  • Utgivningsdatum: 10 augusti 2018