Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


117 kr

Exkl. moms 111 kr

Digilär Geografi för årskurs 7-9

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i Impuls-serien.

Några höjdpunkter i Digilär Geografi
- ett bildmaterial som du inte hittar någon annanstans.
- ett stort antal arbetsuppgifter med olika typer av frågor – inte minst vill vi här lyfta fram våra nya fältstudier.
- ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, möjlighet att lyssna på alla texter, inbyggd läslinjal och teckensnitt för elever med dyslexi.
- en lärarhandledning som bland annat innehåller en årskursplanering för samtliga SO-ämnen under högstadiets tre årskurser.
- omfattande lektionsplaneringar kopplade till varje arbetsområde.
- kompletterande texter i en fyllig biblioteksdel.
- en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort.
- möjlighet att som lärare komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Fakta

  • ISBN: 9789198315547
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Grundskola 7-9