Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Geografi för årskurs 7-9

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7–9. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter.

Fem snabba om läromedlet
- En fyllig lärarhandledning.
- Fältstudier, laborationer och kartuppgifter.
- Begreppslistor med färdighetsträning.
- Uppgifter på olika nivåer.
- Mängder med filmklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor och 360-bilder.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Geografi för högstadiet är baserat på Natur och Kulturs tryckta läromedel i Impuls-serien. Läromedlet ger eleverna kunskap om geografiska förhållanden, mänskliga verksamheter och ger stöd till att utveckla ett rumsligt medvetande. Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som exempelvis hur rekordvärmen och bränderna i Sverige kan kopplas till global uppvärmning och hållbar utveckling, eller hur sårbara vissa geografiska platser har blivit i samband med ett ökat antal stora naturkatastrofer. Både människans och naturens livsmiljöer, och sambandet mellan dessa, får ett stort utrymme i läromedlet, liksom kunskap om hur olika sorters kartor – analoga som digitala – kan användas, förstås och misstolkas.

Fakta

  • ISBN: 9789198315547
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Grundskola 7-9