Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


111 kr

Exkl. moms 105 kr

Digilär Historia för årskurs 4-6

Digilär Historia för mellanstadiet är ett omfattande och varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för historia för årskurs 4–6. Läromedlet innehåller många texter om historia från forntid till 1800-tal.

Kort om ämnesinnehållet
- Intresseväckande arbetsområden om historia från forntid till år 1900.
- Historiska källor med arbetsuppgifter, till varje historisk epok.
- Varje arbetsområde sammanfattas i ett repetitionskapitel.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Historia är ett omfattande och engagerande läromedel som baseras på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur och kompletterat med mer material, framtaget av Digilär.

Stöttning i din undervisning
Kapitlen är anpassade för att eleven ska hinna läsa dem på ett lektionspass samt att på egen hand kunna bearbeta innehållet genom självrättande övningar.

Det mest centrala i varje epok sammanfattas och förklaras i ett kapitel i början av varje arbetsområde. Där finns även en tydlig tidslinje som placerar viktiga händelser i tiden och hjälper eleven att se vad som hände före och efter.

Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och du kan lägga in egna uppgifter och snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter som eleverna gjort.

Lärarhandledningen blir ett effektivt redskap för dig och ger stöd för hur du lägger upp din undervisning. Här finns mer fakta för dig som lärare, lektionsförslag samt fler uppgifter och prov på utskrivbara filer.

Introduktionsfilmer
Läromedlet har tolv introduktionsfilmer. I filmerna guidas eleverna av självaste kungen. Eleverna får lära känna kungen från forntiden, genom vikinga- och medeltiden, fram till Gustav Vasa, Stormaktstiden och slutligen kungen i Sverige på 1700- och 1800-talen. Humor och fakta blandas och den stundtals lite bråkiga och envisa kungen har sällskap av en elev som ställer frågor till hans höghet och leder historien framåt.