Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Italienska för gymnasiet

Digilär Italienska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Italienska 1. Under 2020 kommer Italienska 2.

Fem snabba om läromedlet
1. Hörövningar och läsförståelsediagnoser.
2. Skapa egna gloslistor och öva med självrättande glosförhör.
3. Möjlighet att testa kunskaperna direkt med självrättande quiz.
4. Varva enkelt mellan enskilt arbete vid skärmen och gruppuppgifter eller helklassaktiviteter.
5. Ett rikt bildmaterial.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Italienska ger dig möjlighet till stor variation i din undervisning. Varje arbetsområde innehåller flera lästexter, grammatikkapitel, realiakapitel och en mängd självrättande övningar samt inlämningsuppgifter.