Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Kemi för gymnasiet

Digilär Kemi för gymnasiet täcker det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy11. Här hittar du intresseväckande texter, ett stort bildmaterial och ett omfattande studiematerial som inkluderar en rad olika typer av uppgifter. Inför skolstart höstterminen 2019 kompletteras läromedlet med material för kursen Kemi 2. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Reaktion.

Fem snabba om läromedlet
1. Modeller som visualiserar och tydliggör kemin.
2. Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att befästa innehållet.
3. Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.
4. Ett flertal laborationer och olika typer av större uppgifter.
5. Läsårsplanering ingår i lärarhandledningen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Kemi för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Reaktion Kemi och har digitaliserats av Digilär. Med en tydlig struktur, laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever studera kemi på ett intresseväckande sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sammanställning av nya begrepp, sammanfattning av innehållet och en reflektionsuppgift.