Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Digilär Naturkunskap för gymnasiet består av läromedel som omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b enligt Gy11. Till ht 2019 kompletterar vi materialet med Naturkunskap 2. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Insikt Naturkunskap.

Digilär Naturkunskap: 5 snabba om innehållet
1. Självrättande instuderingsfrågor med svar till varje kapitel, för att befästa innehållet.
2. Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter.
3. Fältstudier och laborationer.
4. Forskningstorget - nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial varje månad.
5. Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker texten, samt repetition i sammanfattningen.

Fakta

  • ISBN: 9789198442496
  • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan