Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Psykologi för gymnasiet

Digilär Psykologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Psykologi 1 och 2a enligt Gy 11.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Psykologi är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven tar sig an ämnet genom aktuella texter tillsammans med intresseväckande bilder och uppgifter. Läromedlet bygger på Natur & Kulturs tryckta läromedel Med nya ögon. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggörs sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas. I de större slutuppgifterna får eleverna chans att testa och visa sina nya kunskaper. Socialpsykologi, Stress och Tillämpad psykologi är några av de arbetsområden som ingår.

Fakta

  • ISBN: 9789198442502
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan