Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


111 kr

Exkl. moms 105 kr

Digilär Religionskunskap för årskurs 4-6

Digilär Religionskunskap för mellanstadiet är ett omfattande och varierande läromedel som täcker den centrala innehållet för religionskunskap för årskurs 4–6, enligt Lgr11.


Kort om ämnesinnehållet
- Välskrivna kapitel behandlar vad religioner betyder idag för samhället och deras skrifter och berättelser.
- Fylligt innehåll om religioners likheter, skillnader samt betydelse i människors liv och olika sätt att uttrycka sin religiositet.
- Elevernas eget reflekterande uppmuntras i bilder, diskussionsuppgifter och skrivuppgifter.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Religionskunskap är baserat på den populära PULS-serien från Natur & Kultur. I läromedlet får du och dina elever diskutera frågor som: vad betyder religion och livsfrågor i vardagen? Vilka likheter och skillnader finns mellan våra vanligaste religioner och livsåskådningar? Hur märks alla människors lika värde för oss i vår skola?

Med Digilär Religionskunskap får eleverna grundläggande kunskaper om etik, livsfrågor och om hur religionerna har utvecklats. Ni läser om ursprungsfolkens tro, asatron och om världens fem största religioner. Barnkonventionen och BRIS lyfts fram och i arbetsområdet om etik och moral möter ni elever som har livskunskap på schemat.