Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9

Digilär Religionskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 7–9, enligt Lgr 11.

Fem snabba om läromedlet
- Självrättande övningar utifrån metoden testbaserad inlärning.
- Övningar med formativt arbetssätt.
Introduktionsfilmer till alla kapitel och animerade ämnesfilmer.
- Gamification med begreppsträning och testa dig själv-övningar.
- Övningar inför nationella prov.
- Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Religionskunskap för åk 7–9 ger eleverna kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Världsreligionerna tas upp på ett jämförande sätt med en mängd övningar som underlättar förståelsen av likheter och skillnader. Aktuella samhällsfrågor kopplade till religion och livsfrågor, som om exempelvis religionsfrihet, religiös extremism och jämställdhet får ett stort utrymme. Etiska modeller presenteras på ett pedagogiskt sätt och fördjupningstexter finns om ekologisk hållbarhet, rättvisa och människosyn.