Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Religionskunskap för gymnasiet

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1, enligt Gy11. Frågor för reflektion och diskussion, uppgifter, instuderingsfrågor ger eleverna möjlighet att undersöka hur religion och andra livsåskådningar förhåller sig till identitet, och på vilka sätt de kan vara en samhällsfråga. Läromedlet baseras på Natur & Kulturs tryckta läromedel Religion 1.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Materialet i Digilär Religionskunskap inspirerar eleverna till att fundera och resonera kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner och livsåskådningar. De intresseväckande texterna och bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig åt i världen och vilka både likheter och skillnader man kan finna mellan olika trosuppfattningar. Dina elever lär sig också att förhålla sig till olika etiska modeller och hur man använder dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang.

Fakta

  • ISBN: 9789198302851
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan