Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Religionskunskap för gymnasiet

Digilär Religionskunskap är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Innehållet baseras på det populära och nyreviderade läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur och är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet.

Fem snabba om läromedlet
1. Baseras på det populära tryckta läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur.
2. Begreppslistor med träning till varje kapitel.
3. Lärarhandledning.
4. Examinationsuppgifter till varje arbetsområde.
5. Mediepedagogiskt arbetssätt med bl.a. bildanalysuppgifter och stöd i lärarhandledningen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Materialet i Digilär Religionskunskap inspirerar eleverna till att fundera och resonera kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner och livsåskådningar. De intresseväckande texterna och bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig åt i världen och vilka både likheter och skillnader man kan finna mellan olika trosuppfattningar. Dina elever lär sig också att förhålla sig till olika etiska modeller och hur man använder dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang.