Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Samhällskunskap för årskurs 7-9

Digilär Samhällskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 7–9.

Fem snabba om läromedlet
- Med Digilärs årsplanering täcker du in allt det som Skolverket anvisar.
- Ständigt uppdaterat och aktuellt innehåll.
- Begreppslistor med färdighetsträning.
- Övningar på olika nivåer – instuderingsfrågor och fördjupningar.
- Introduktionsfilmer till alla kapitel och animationsfilmer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Samhällskunskap ger eleven en helhetssyn på samhället med dess aktuella frågor och strukturer. Med ett ständigt uppdaterat material kan eleverna hålla sig ajour med vad som händer i deras omvärld både på individ- och samhällsnivå. De stora arbetsområden som läromedlet tar upp är Individer och gemenskaper; Information och kommunikation; Rättskipning och rättigheter; Samhällsresurser och fördelning; Beslutsfattande och politiska idéer.