Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3.

Fem snabba om läromedlet:
1. Heltäckande läromedel med koppling till aktuella ämnen och forskning.
2. Texter och uppgifter som väcker intresse, utmanar eleverna och lockar till diskussion.
3. Klickbara fördjupningar och ett bibliotek som ger chans till vidare läsning.
4. Självrättande quiz och instuderingsfrågor.
5. Ett uppdaterat innehåll.

Ständigt uppdaterat innehåll
Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett engagerande läromedel som låter eleverna ta sig an samhällskunskapsämnet från flera olika perspektiv. Texter och bilder, interaktiva diagram samt en mängd arbetsuppgifter kopplade till aktuella samhällsfrågor är en del av innehållet. Sverige och EU:s styrelseskick, mänskliga rättigheter, massmediers demokratiska roll och samhälls- och privatekonomi är några ämnen som lyfts fram.