Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Sociologi för gymnasiet

Digilär Sociologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Sociologi enligt Gy 11. Här finns bland annat välfyllda och aktuella texter, komplett lärarhandledning och många inspirerande uppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Sociologi är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven får ta sig an ämnet genom intressanta tematexter och ett rikt bildutbud. Här finns ett omfattande material att arbeta med och många stora arbetsuppgifter kopplade till sociologiska teorier. Några av läromedlets teman är Konsumism, Vi och dom – synen på de andra, Sociala medier och Sexualitet.

Fakta

  • ISBN: 9789198442557
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan