Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Sva för nyanlända

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen i förberedelseklass, språkintroduktion eller SFI. Genom elevnära, korta texter och ett mycket stort bildmaterial lär vi ut svenska genom en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven stor möjlighet att träna utan att din rättningshög växer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in språket genom en tydlig progression i vardagsnära teman om till exempel familjen, mat och fritid. Genom en stor mängd bilder visualiseras och konkretiseras det nya språket för eleven. I del 2 av läromedlet får eleven genom den tematiska läsningen med sig grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga skolämnen, som SO- och NO-ämnena, för att förbereda inför framtida skolgång.

Fakta

  • ISBN: 9789198315509
  • Ämnesområde: SFI
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan, Grundskola 7-9