Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


111 kr

Exkl. moms 105 kr

Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande och engagerande läromedel som bygger på genrepedagogik och explicit lässtrategiundervisning. Materialet för årskurs 4 är komplett och årskurs 5 är klart till skolstart i augusti 2019. Årskurs 6 planeras till 2020. Läromedlet täcker då hela det centrala innehållet för svenska och sva i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll.

Varje årskurs är indelad i fem arbetsområden:

Introduktion: Här hittar du som lärare den övergripande lärarhandledningen, samt texter som berör den forskning och pedagogiska bakgrund på vilka Digilär Svenska & Sva vilar.

Texttyperna: Fyra arbetsområden som vart och ett behandlar någon av texttyperna – återberättande -, berättande -, argumenterande -, instruerande -, faktatext (beskrivande och förklarande) samt poetisk text. I dessa arbetsområden får eleverna bekanta sig med de olika texttyperna utifrån förmågorna tala, läsa och skriva. Varje arbetsområde inleds med en kartläggning där elevernas förkunskaper inventeras och eleverna får sedan löpande reflektera kring lärandemålen och utvärdera sina nyvunna kunskaper.

Språklära: Här får eleverna träna sina färdigheter i svenska språket inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk.

Fakta

  • ISBN: 9789198442458
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Digilär
  • Nivå: Grundskola 4-6
  • Utgivningsdatum: 10 augusti 2018