Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Tyska för gymnasiet

Digilär Tyska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Tyska steg 1, 2 och 3, enligt Gy11. Här finner du sex fylliga arbetsområden per kurs och repetitionskapitel. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer.

Digilär Tyska: 5 snabba om innehållet
1. Ett tematiskt uppbyggt läromedel med en tydlig progression. 2. Många repetitionskapitel för grammatiska moment. 3. Texter om verkliga människor som har en anknytning till den tyskspråkiga världen. 4. Professionella röstskådespelare har läst in alla tyska texter och bildberättelser. 5. Självrättande diagnoser samt hör- och/eller läsförståelseövningar i alla arbetsområden.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Tyska för gymnasiet har ett tematiskt upplägg som bygger på progression där eleverna stegvis lotsas in i språket. Varje arbetsområde för steg 1 och 2 innehåller sex lästexter, åtta grammatikkapitel, ett realiakapitel och en mängd olika övningar. Steg 3 repeterar all grammatik och lägger ett stort fokus på basordförrådet så att alla elever kan läsa kursen oavsett förkunskaper. Steg 4 repeterar de viktigaste grammatiska momenten igen och varje av de fem arbetsområden har en litterär text och ett speciellt fokus på ett tysktalande land. Steg 3 och 4 innehåller dessutom några videor där eleverna får höra autentisk tyska och ett stort repetitionsarbetsområde.

Fakta

  • ISBN: 9789198315561
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Digilär AB
  • Nivå: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan