Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok Digital

Faktatexter och noveller som skapar engagemang

Echo är läromedlet som ger dig möjlighet att undervisa på ditt sätt. Med verklighetsnära ämnen, genretexter, noveller och webbmaterial skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest.

Main Issues
Här presenteras specialskrivna texter med en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. En bok helt på engelska med fokus på genrer och form.

Short Stories
Med noveller är det enkelt att integrera skönlitteratur i undervisningen. Short Stories ger läsupplevelser som kan kopplas till samhällsfrågorna i Main Issues.

Rikligt extramaterial
I Echo ingår alltid inlästa texter, filmer, hörövningar och extra språkträning oavsett om du använder tryckt eller digital bok.

Engelska 5 Main Issues 5 Engelska 5, studieförberedande program

Tio specialskrivna texter med ett engagerande ämne i varje kapitel. Till exempel Prejudice and discrimination, Global tourism och Hooliganism. Texterna är skrivna i varsin genre och fungerar som modeller för att tala och skriva själv. I Main Issues är målen tydliga och språket används för konkreta syften. I Resource pages får eleven alla verktyg för att lyckas i skriftlig och muntlig produktion.

Short Stories 5

I Short Stories 5 finns utvalda noveller från skilda delar av den engelsktalande världen. Till varje novell hör tydliga övningar i läsförståelse, språk och litteraturanalys. Alla texter finns också inlästa med rätt accenter. Novellernas teman kan kopplas till ämnena i Main Issues 5 och Main Issues Vocational 5.

Main Issues 5 Vocational Engelska 5, yrkesprogram

Main Issues Vocational har samma grundidé och svårighetsnivå som Main Issues 5. Det här läromedlet passar elever som behöver:

utmanande men något kortare texter steg-för-steg-instruktioner till uppgifter extra träning i språkliga strategier visst fokus på arbetsliv, men främst allmänna kunskaper som leder till måluppfyllelse Engelska 6 Main Issues 6 Engelska 6, studieförberedande och yrkesprogram

Main Issues 6 presenterar ytterligare tio verklighetsnära teman. Texterna är specialskrivna och autentiska från olika delar av den engelsktalande världen. Eleverna jämför texter och läser kritiskt, samt jobbar med strategier, språk och att skriva och tala i genrer. Det finns även en resurssektion med instruktioner för egen produktion.

Short Stories 6

I Short Stories 6 finns tio utvalda noveller från hela världen, som kombineras med poesi, drama och utdrag ur kända romaner. Eleverna lär sig att analysera litteratur på en högre nivå och jämföra moderna och äldre texter.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning för Echo 5 och 6 med bland annat:

bedömningsmatriser till Final tasks provbank som testar alla färdigheter metodiska tips Digitalt

Extramaterial med webbövningar, filmer, ljud och facit till bokens uppgifter ingår i tryckt bok.

I den digitala versionen är extramaterialet integrerat i boken. Hela boken är inläst med naturligt tal.

Se även Echo English 7 för gymnasieprogrammet.


Teknisk beskrivning

Digitalbok finns tillgänglig online via en personlig inloggning och fungerar på alla datorer (PC, Mac och Chromebook) och surfplattor med webbläsare som Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Du behöver internetuppkoppling.

För optimal upplevelse rekommenderar vi en skärmstorlek som minst motsvarar en surfplatta, d.v.s. ca 10 tum och uppåt. Du kan förstås ta del av boken även på mindre skärmar, t.ex. en smartphone.

Läs mer på www.nok.se/tekniskakrav