Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


226 kr

Exkl. moms 213 kr

Elmiljö i praktiken, digital, elevlic, 12 mån

Elmiljö i praktiken är ett heltäckande digitalt läromedel.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Elmiljö i praktiken får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet beskriver vad elmiljö är, varför problem uppstår och hur de yttrar sig. Vill man gå längre hjälper det också till att förstå hur man kan hantera problemen praktiskt: analysera, mäta och åtgärda. 

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Elmiljö i praktiken täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.