Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


196 kr

Exkl. moms 185 kr

Entreprenörskap, digital, elevlic, 12 mån

Entreprenörskap är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen entreprenörskap.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Entreprenörskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna utvecklas i entreprenöriellt tänkande. De följer hela processen från start via planering och genomförande till avslut. Här lär de sig att finna idéer och realisera dessa utifrån uppsatta mål och en projektplan, i samarbete med andra.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Entreprenörskap innehåller bland annat bildspel, undervisningstips, extraövningar och mallar.

Tester och övningar
Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Lärarversionen innefattar hela elevmaterialet samt kommentarer till övningar, powerpoint-bilder, planeringstips och projektmallar. Den ger även möjlighet för egna anteckningar och låter dig som lärare lägga till och dela eget material.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Entreprenörskap har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.