Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Entreprenörskap från idé till verklighet Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Entreprenörskap – skapa din arena! Onlinebok
Entreprenörskap – skapa din arena! handlar om att förverkliga idéer och driva projekt framåt. Faktatexter, intervjuer och aktiverande övningar ger läsaren en god grund i ämnet entreprenörskap. Läromedelspaketet tar bland annat upp:
• begreppet entreprenörskap
• hur en projektidé formuleras
• hur man driver ett projekt
• projektorganisation
• ledarskap
• kommunikation
• projektekonomi
• projektutvärdering.
Vad är en Onlinebok?