Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Ergo Fysik 2 uppl 3 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Ergo Fysik 2 Onlinebok
Ergo Fysik 2 är en komplett kursbok som ger dig goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ”Viktig”-rutor och kontrollfrågor efter varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i boken.
Innehåll Ergo Fysik 2
- Mekaniska vågor
- Ljusvågor
- Kvantfysik
- Kraft och rörelse
- Fält
- Rörelse i fält
- Induktion
- Astrofysik
Vad är en Onlinebok?