Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Filosofi uppl 3 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Filosofi onlinebok
Filosofi – ingen lära utan en aktivitet
Boken Filosofi - ingen lära utan en aktivitet lyfter fram den filosofiska diskussionen som det väsentliga i ämnet. De klassiska frågorna får stort utrymme, men tonvikten ligger på 1900-talets filosofiska diskussioner. Boken lämpar sig väl för Filosofi kurs 1 och 2.
Innehåll
- Filosofi och språk
- Kunskap, sanning och vetenskap
- Hur bör man leva och handla?
- Har livet mening?
- Tillämpningar och fördjupningar
- Kunskap och verklighet
- Logik
- Vetenskapsfilosofi
- Estetik
För dem som vill fördjupa sig i samtida filosofi finns ett tematiskt kapitel där frågor kring fem områden – feminism, djurrätt, idrottsfilosofi, politisk filosofi samt dödsstraff – diskuteras. Alla områden inleds med en presentation och avslutas med förslag till fördjupningar.
Vad är en Onlinebok?