Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


117 kr

Exkl. moms 111 kr

Fixa texten 1 Digital, andra upplagan

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i åk 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt

1) Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för såväl genren som den specifika mönstertexten. I lärarhandledningen finns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

2) Genren presenteras
En eller flera mönstertexter presenteras och avsnittet Fakta om lyfter fram genrespecifika drag. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga.

3) Arbeta med texten
Därefter får eleverna arbeta med genrens tre S: syfte, struktur och språk.

4) Skriv din egen text
Varje kapitel avslutas med att eleverna skriver egna, både gemensamt i gruppen och enskilt. I lärarhandledningen finns underlag för den gemensamma texten.

Med digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd i form av inlästa mönstertexter.

Teknisk beskrivning

Digitalbok finns tillgänglig online via en personlig inloggning och fungerar på alla datorer (PC, Mac och Chromebook) och surfplattor med webbläsare som Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Du behöver internetuppkoppling.

För optimal upplevelse rekommenderar vi en skärmstorlek som minst motsvarar en surfplatta, d.v.s. ca 10 tum och uppåt. Du kan förstås ta del av boken även på mindre skärmar, t.ex. en smartphone.

Läs mer på www.nok.se/tekniskakrav