306 kr

Exkl. moms 245 kr

Forma svenskan - Digitalt elevpaket - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk

Forma svenskan är ett komplett grammatikövningsläromedel som kan användas självständigt eller tillsammans med annan kurslitteratur. Läromedlet ger kunskap om språkets byggstenar och tränar färdigheter i att hantera svenska språket grammatiskt. Det lämpar sig att använda på Svenska som andraspråk på grundläggande nivå till och med gymnasienivå, kurs 1 och 2.

I Forma svenskan sätts övningarna in i ett relevant sammanhang, som exemplifierar grammatikens regler, befäster redan inhämtade kunskaper och utvidgar dem till nya insikter. Övningarna har ett innehåll som lockar till lärande och lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning.

DIGITALT LÄROMEDEL

De övningar som ingår i detta digitala läromedel kan göras om och om igen för att nöta in, befästa och repetera. Både för att träna in grundläggande former och utmana tanken i mer komplexa situationer. De digitala övningarna är självrättande och stimulerar eleverna till att träna på egen hand.

Forma svenskan är ett heltäckande fakta- och övningsläromedel i svensk grammatik avsedd för undervisning i svenska som andraspråk. Det är anpassat för GRNSVA2, SVASVA01, SVASVA02 och riktar sig till elever på gymnasiet, Sva G Komvux ,bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser och motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, GERS.

Fakta

  • ISBN: 9789144127538
  • Ämnesområde: SFI
  • Förlag: Studentlitteratur