173 kr

Exkl. moms 139 kr

Formula 7 Lgr 11 digital elevlic 12 mån

Formula 7 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens genomgångsfilmer finns självrättande frågor där eleven kan kontrollera sina kunskaper gällande teorin. Till varje kapitel finns interaktiva, självrättande diagnoser och övningar av "snabbkoll"-karaktär. Frågorna omfattar såväl begrepp som huvudräkning och andra enklare beräkningar.       

Formula 7 interaktiv elevbok passar dig som:

  • söker ett digitalt Lgr11-anpassat lärverktyg i matematik
  • söker ett målrelaterat lärverktyg som förbereder eleverna för de nationella proven
  • vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
  • vill individanpassa undervisningen, och som hjälper till att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver
  • vill ha ett lärverktyg med pedagogiskt upplägg som tillåter flexibel planering

Författare är Gert Mårtensson med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö, Bo Sjöström som arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och Petra Svensson, matematiklärare på Rosengårdsskolan i Malmö.  

Fakta

  • ISBN: 9789140682383
  • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB
  • Nivå: Grundskola 7-9