Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Gleerups historia 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Här finns rikligt med material kring vad som hänt efter 1945. Stor vikt läggs vid källor och historieanvändning. Avsnitten inleds med en övergripande introduktion med frågor över orsaker och konsekvenser. Varje månad publiceras en aktuell händelse eller fråga med tillhörande diskussionsfrågor.

Interaktivt och multimodalt
Materialet innehåller en del bildfilmer. Alla avsnitt avslutas med en sammanfattning, som även finns som kort film och tidslinje.

Tester och övningar
I avsnitten finns fördjupnings- och metoduppgifter. Dessutom finns både snabbkoll-frågor och självrättande övningar som tränar ämnesord och andra svåra ord. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Lärarmaterial finns med kommentarer till alla fördjupnings- och metoduppgifter, planeringstips, förslag på uppgifter av olika slag och stöd för bedömning.

Personlig lärupplevelse
Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet där du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Studiestöd på arabiska
I Gleerups historia ingår ett studiestöd på arabiska som riktar sig till elever som är nyanlända. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet, och aktiveras via Inläsningstjänst.