Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Grundläggande livsmedelshygien uppl 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Grundläggande livsmedelshygien Onlinebok
Grundläggande livsmedelshygien behandlar ingående hygienens betydelse för att bra matkvalitet ska kunna uppnås.
I fyra fristående kapitel behandlas personlig hygien, arbetsplats- och livsmedelshygien, mikrobiologi, hållbarhet, märkning och tillsatser samt den svenska livsmedelslagen och EU.
Texten ger både kunskaper i vad som krävs för att god hygien ska kunna uppehållas i samband med livsmedelshantering och exempel på smittkällor, smittvägar och samband mellan livsmedelsburna infektioner och sjukdomar.
Boken redogör för livsmedelslagens innehåll med tonvikt på tillsyn och egenkontroll samt vilka internationella regler det finns på livsmedelsområdet med inriktning på anpassning till EU.
Grundläggande livsmedelshygien är skriven på lättförståelig svenska och varje kapitel innehåller konkreta exempel och grupparbetsuppgifter för att underlätta förståelsen av faktatexten.
Vad är en Onlinebok?