Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

H2000 Branschkunskap inom handel och administration Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om H2000 Branschkunskap inom handel och administration Onlinebok
H2000 Branschkunskap ger kunskap och inspiration inför det framtida yrkeslivet. Den beskriver på ett engagerande sätt olika yrkesutgångar och branscher inom handel. Branschkunskap kan användas både i traditionell utbildning och i lärlingsutbildning. Den lämpar sig väl för ett problem- och projektorienterat arbetssätt.
Läromedlet tar bland annat upp:
- Yrken och arbetsuppgifter
- Affärsidé och servicekoncept
- Historik och trender
- Branscher och företag
- Säkerhetsfrågor
- Lagar, till exempel inom arbetsrätt
- Konsumentkunskap och etik
- Miljöfrågor och miljömärkning
H2000 Branschkunskap är en kombinerad fakta och uppgiftsbok anpassad till GY 2011 och den innehåller en mängd aktiverande uppgifter. I materialet ingår ett integrerat projekt som följer bokens blockindelning med en projektuppgift per block.
Vad är en Onlinebok?