Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Historia 1b 100p - Elevlicens - Digital
216 kr

Exkl. moms 173 kr

Historia 1b 100p - Elevlicens - Digital

Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter.

Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia.
 
Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på modern historia. Det finns unika kapitel om Afrika, Asien och Latinamerika som är särskilt angelägna för elever med anknytning till dessa kontinenter.
 
 

Ny upplaga

Den nya upplagan har uppdaterats och kapitlet om 2000-talets första decennier och framtiden har helt skrivits om. Dessutom har läromedlet kompletterats med nya interaktiva uppgifter där eleverna kan träna sin förståelse av ämnesspecifika begrepp och arbeta mer med kronologin.
 
 

Elevpaket - digitalt läromedel, tryckt bock och tryckt arbetshäfte

Elevpaketet består av ett digitalt läromedel, en tryckt bok och ett tryckt arbetshäfte.
 
 

Digitalt läromedel

Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, källkritiska uppgifter kring autentiska texter och bilder gör det möjligt för eleverna att arbeta självständigt och flexibelt.
 
  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
  • Faktafördjupningar
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
  • Interaktiva och källkritiska uppgifter
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon
 
I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.
 

Fakta

  • ISBN: 9789144126487
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Utgivningsdatum: 12 september 2018