207 kr

Exkl. moms 165 kr

Historia 1b 100p - Elevlicens - Digitalt - Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p

Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter.

Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan.

Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på modern historia. Det finns unika kapitel om Afrika, Asien och Latinamerika som är särskilt angelägna för elever med anknytning till dessa kontinenter.

DIGITALT LÄROMEDEL

Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, källkritiska uppgifter kring autentiska texter och bilder gör det möjligt för eleverna att arbeta självständigt och flexibelt.

  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
  • Faktafördjupningar
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
  • Skrivbart arbetshäfte
  • Källkritiska uppgifter
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon

I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

ELEVBOK OCH ARBETSHÄFTE

Läromedlet sätter stort fokus på förändringsprocesser som demokratisering, industrialisering och kolonialisering och ger exempel på både bruk och missbruk av historien.

De källkritiska uppgifterna ger eleverna rikligt med möjligheter att träna sitt källkritiska tänkande på autentiska texter och bilder.
I arbetshäftet kan eleven bl.a. arbeta med sin och familjens egen historia.

OCKSÅ FÖR HISTORIA 1A2

Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen är främst avsett för de högskoleförberedande programmen, men kan även användas för yrkesprogrammens kurs Historia 1a2 – kapitel, avsnitt och övningar som kompletterar kursen 1a1 är märkta med en särskild symbol.

Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen finns även som digitalt klasslicens.

Fakta

  • ISBN: 9789144089492
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Studentlitteratur AB