Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik


229 kr

Exkl. moms 183 kr

Historia 2-3 - Elevlicens - Digitalt - Sök, granska, tolka och värdera

Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. Målet är att eleverna lättare ska klara övergången till högskola och universitet.

DIGITALT LÄROMEDEL

Läromedlets fördjupande teman anknyter till de tre historiekurserna. Integrerat i kapitlen presenteras historiska begrepp och förklaringsmodeller liksom den praktiska arbetsgången för hur man söker, granskar, tolkar och värderar – och skriver vetenskapligt.

I det digitala arbetshäftet finns kartor och tidslinjer samt en handledning som steg för steg beskriver det vetenskapliga skrivandet – med plats för eleverna att planera sitt eget arbete.

Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, källkritiska uppgifter kring autentiska texter och bilder gör det möjligt för eleverna att arbeta självständigt och flexibelt.

  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
  • Arbetshäfte med plats för elevernas egna anteckningar
  • Faktafördjupningar
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
  • Källkritiska uppgifter
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon

I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera finns även som digital klasslicens.

Fakta

  • ISBN: 9789144103396
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Studentlitteratur AB