Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Introduktion till El och Energi Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Introduktion till El och Energi Onlinebok
Den här boken ger en helhetssyn på utbildningen och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen. Den visar vilka möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge och hur du bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar dig också till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar. Du får en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter.
Vad är en Onlinebok?