Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


211 kr

Exkl. moms 199 kr

Iris Biologi 2, digital, elevlic, 12 mån

Iris biologi 2 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen biologi 2. Det ger en modern och innehållsrik framställning av ett vetenskapsfält i snabb utveckling.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Iris biologi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar bland annat upp cell- och molekylärbiologi samt organismernas funktion genom jämförande anatomi och fysiologi med tonvikt på ett evolutionärt perspektiv.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Här varvas texter med ett enkelt språk med fantastiska bilder, animationer och filmer som underlättar förståelsen av komplicerade biologiska processer.

Tester och övningar
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre. 

Lärarstöd
Iris biologi 2 innehåller bland annat laborationsförslag, värderingsövningar och facit.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Iris biologi 2 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.