119 kr

Exkl. moms 95 kr

Klara nivån! Spanska 2 - Digitalt elevpaket (Digital produkt) - Även för Spanska språkval åk 9

Nu har du chansen att öka dina elevers resultat, utan att ödsla tid på rättning. Lustfyllt, digitalt och överskådligt. Ge dina elever möjligheten att testa sig själva på de fyra färdigheterna och smidigt dokumentera sina framsteg.

Klara nivån! är ett heldigitalt läromedel som tränar de fyra färdigheterna (tala, lyssna, läsa och skriva) inom följande teman: 

 • Tema A – Personlighet och intressen
 • Tema B – Staden
 • Tema C – Kultur, budskap och genrer
 • Tema D – Mat, kultur och resor 

Dessutom ingår
– 30 grammatikövningar för Spanska 2
– 29 glosövningar som tränar spanskans 400 vanligaste ord
– tre diagnoser
– tre sluttest 

Varje tema (A-D) är uppbyggt som kompletta kursprov. Dessutom får eleven träningsverktyg både före och efter varje prov. Materialet har många olika ingångar efter behov och språknivå. 

Eleven dokumenterar sina resultat och alster. Dessa kan lämnas vidare till läraren men grundtanken är att eleven arbetar självständigt med materialet.
Den digitala produkten fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon.

I denna finns: 

 • hörövningar som spelats in med riktiga skådespelare
 • lustfyllda övningar med mycket bilder och engagerande texter
 • övningar på de fyra färdigheterna: tala, lyssna, läsa och skriva
 • övningar på grammatik och glosor
 • förklarande regelrutor
 • diagnoser och test 

Detta elevpaket består av en enanvändarlicens till läromedlets alla delar i digital form. Det digitala läromedlet är giltigt i 1 år. 

LGR 11 och GY 11 

Vi har hämtat målbeskrivningar och feedback ur kursplan och betygskriterier för Spanska 2. Du och dina elever får koll på vilka moment de klarat av och vilka de behöver träna mer på. 
Övningarna har inspirerats av Skolverkets bedömningsstöd, prov av typen DELE samt andra utländska kunskapskartläggningar på motsvarande nivå.
Materialet täcker alla kursmål och hjälper läraren att anpassa den formativa undervisningen efter varje enskild elev och dennes specifika kunskapsnivå.
Läromedlet kan anpassas till olika inlärningsstilar, undervisning i grupp såväl som individuell. Eleven får hjälp att förbättra sina resultat genom självrättning och kontinuerlig feedback. Dessutom dokumenterar eleven sin utveckling. Vi tror därför att Klara nivån! underlättar betygssättningen.

Fakta

 • ISBN: 9789144107844
 • Ämnesområde: Språk
 • Förlag: Studentlitteratur AB