Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Kommunikation Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Kommunikation Onlinebok
Överallt där människor möts uppstår kommunikation – öppna och dolda budskap, medvetet eller omedvetet. Ständigt sänder vi och tar emot signaler i form av ord, tonfall, blickar, gester, ljud och bilder. Varje tillfälle till kommunikation ger också en chans till personlig utveckling.
Kommunikation tar upp konsten att kunna lyssna, samtala och instruera. Både ord och kroppsspråk har betydelse. Läsaren får praktiska råd om hur man kan presentera och förmedla ett budskap oavsett om det rör sig om en anställningsintervju, ett möte eller en redovisning. Boken beskriver hur man kan hantera vardagskonflikter och vad man bör tänka på vid kommunikation i grupp. Andra områden som tas upp är kommunikation över åldrar och kön samt över kulturella och sociala gränser. Boken poängterar också vikten av att vara informationskritisk.
Faktatexterna varvas med aktuella forskningsresultat och exempel från verkligheten.
Förmågan att kommunicera utvecklas bäst genom tillämpningsövningar och därför varvas faktatext med praktikfall, rollspel, uppdrag och övningar med pedagogiska hjälpmedel. En del av uppgifterna finns insprängda i texten men majoriteten finns i slutet på kapitlen.
Innehåll
• Kommunikation mellan människor
• Samtalet
• Att utvecklas i samspel med andra
• Kommunikation i grupp
• Konflikter och konflikthantering
• Kommunikation – socialt och kulturellt
• Mediernas makt
• Var informationskritisk!
• Att presentera ett budskap
Vad är en Onlinebok?